Amelia

Amelia

Leeftijd
3 jaar
Verjaardag
29 september
Huis
Casa Um
Aantal sponsors
1
Sponsor Amelia

Amelia haar vader is blind en haar moeder is overleden bij haar geboorte. Haar vader heeft met als zijn liefde geprobeerd voor haar te zorgen. Haar vader werkte als veehoeder, hij bond Amelia elke dag aan zich vast om samen voor de dieren te gaan zorgen. De omstandigheden verslechterden en de omgeving vertelde de vader, dat hij niet langer voor haar kon zorgen. Hierna is ze bij hem weggehaald omdat ze ondervoed was. Haar vader bezoekt haar nog wel met de begeleiding van Social welfare. Met haar 2,5 jaar is ze nog erg klein. Maar ze is een vrolijk meisje en lacht ontzettend veel.