Idrussi

Idrussi

Leeftijd
14 jaar
Verjaardag
15 december
Huis
Casa Um
Aantal sponsors
2

Idrussi is sinds 2005 in het weeshuis. Hij had geen huid meer van zijn knieën tot aan zijn heupen, omdat zijn luier nooit werd verschoond. Zijn oma had geprobeerd voor hem te zorgen nadat zijn moeder was overleden, maar dit lukte haar niet, omdat ze erg oud was en moeite had om te lopen. Ze heeft de pastoor van haar kerk om hulp gevraagd en hij heeft haar doorverwezen naar het weeshuis. Idrussi is nu jongen met een glimlach van oor tot oor. Hij is een harde werker en doet zijn best op school.